الکترودهای سلولزی

الکترودهای سلولزی الکترود جوشکاری است که دارای پوششی حاوی مواد آلی است. حدود 30 درصد وزن پوشش را سلولز تشکیل می دهد. در برخی از کشورها، خمیر کاغذ و پودر چوب را به نسبت های مشخصی به پوشش اضافه می کنند تا از میزان سلولز خالص کاسته شود.الکترودهای سلولزی
ترکیبات آلی موجود در پوشش در قوس تجزیه می شوند و مونوکسید کربن، دی اکسید کربن و هیدروژن تشکیل می دهند که کشش قوس را افزایش می دهد و در نتیجه قوس جوش قوی تر و سخت تر می شود. در مقایسه با انواع دیگر الکترودها، با مقادیر جریان یکسان، می توان با الکترودهای سلولزی 70 درصد نفوذ عمیق تر به دست آورد.

این نوع الکترود عموماً با ضخامت های پوشش نازک یا متوسط تولید می شود. هنگامی که پوشش نازک است، مقدار کمی سرباره روی مهره جوش ایجاد می شود و افت پاشش زیاد است. از طرفی قابلیت پرکردن شکاف و جوش عمودی به پایین و همچنین نفوذ جوش حاصل از این الکترود خوب است.

از آنجایی که الکترودهای سلولزی را می توان در هر موقعیتی (به ویژه در حالت عمودی پایین) استفاده کرد، کاربردهای گسترده ای در صنعت کشتی سازی و در جوشکاری خطوط لوله با ضخامت دیواره کمتر از 12.5 میلی متر دارد. سلولزی که در حین جوشکاری می سوزد، یک اتمسفر گازی محافظ بسیار خوبی ایجاد می کند.

در ادامه لیست الکترودهای سلولزی تولید شده شرکت صنایع جوشکاری و تولید الکترود شیراز را خواهید دید:

الکترود شیراز

22_071-91026119

 

تماس با ما

 

نمایندگی های فروش و خدمات ما را پیدا کنید

2022 WIEM