الکترودهای قلیایی

الکترودهای قلیایی

ترک هیدروژنی به عنوان یک نقص در جوشکاری در نظر گرفته می شود که اغلب در ناحیه متاثر از حرارت (HAZ) اتفاق می افتد و می تواند کیفیت ناحیه جوش را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و در نتیجه خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.الکترودهای قلیایی

از این رو جلوگیری از چنین عیوب حیاتی است. یکی از دلایل ترک هیدروژنی، ورود رطوبت به فلز جوش از طریق پوشش الکترود است. بنابراین تولید الکترودهای جوشکاری مقاوم در برابر رطوبت و انجام تست استاندارد AWS A5.1 هدف اصلی تولیدکنندگان الکترود است. استفاده از فناوری نانو و به ویژه نانو ذرات در تولید پوشش الکترود جوشکاری یکی از راه حل های این چالش است.

در ادامه لیست الکترودهای قلیایی تولید شده در شرکت صنایع جوشکاری و تولید الکترود شیراز را خواهید دید: