صفحه سنگ برش

صفحه سنگ برش

صفجه سنگ برش فقط برای برش فلزات و فولاد به کار می رود. قطر بیرونی  180mmو ضخامت آن 3.2mm می باشد.

180*3.2*22.2 mm حداکثر سرعت اسمی چرخش (RPM) 8600 و یا 80m/s  بوده و دارای استاندارد EN12413 می باشد.

این صفحه سنگ برای اولین بار در استان فارس (شیراز) توسط شرکت صنایع جوشکاری و تولید الکترود شیراز تولید می گردد.