آغاز سال کاری جدید

آغاز سال کاری جدید

 

در اولین روز کاری سال ۱۴۰۰ مدیر عامل محترم جناب آقای مهندس نواصرزاده برای کلیه پرسنل سخنرانی نمودند.

یکنواختی در تولید با کیفیت ، ارتقای کیفیت محصولات و چالش های در پیش رو از مهمترین نکات سخنرانی ایشان بود.