شـرکـت صـنایـع جوشـکاری و تولـید الکتـرود شـیراز شرکتی پیش رو در زمینه جوشکاری در ایـران با تولید سالانه ظرفیت ۶۰۰۰ تـن از الکتـرودهای معمولی و تخصصی در سال ۱۹۷۶ میلادی تحت لیسـانس ESAB سـوئد و گواهی مدیریت یکپـارچه IMS از شـرکت QA اتریش در شهر شیراز تاسیس گردید. این شـرکت با بیـش از ۴۵ سـال تجربه در زمینه جوشکاری و قرار گرفتن در فهرست بلند وزارت نفت مفتخر به همکاری با شـرکت های معتبر صنایع نفت و گـاز همچون شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایـران، شـرکت بهره برداری نفـت و گاز زاگـرس جنوبی، پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه آبادان، شرکت گاز استان زنجان، شرکت گاز استان کرمانشاه و ...می باشد.
همچنین همکاری با شرکت های معتبر نظیر فولاد خوزستان، کشتی سازی بوشهر، سیمان خوزستان، ماشین سازی اراک، فاتح صنعت کیمیا، PIDEC و .... را در رزومه کاری خود دارد.