چهارمین نمایشگاه و همایش حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی،پالایش و پتروپالایش

24 بهمن ماه 1401 - روز اول

25 بهمن ماه 1401- روز دوم

26بهمن ماه 1401- روز سوم و آخر

مسیر رسیدن به غرفه

گالری تصاویر

« از 5 »