الکترودهای با جایگزینی زیاد

الکترودهای با جایگزینی زیاد با ترکیب روتایل و پودر آهن در پوشش به وجود می آیند که مزایای هر دو الکترود روتایلی و پودر آهن دار را دارند.

الکترودهای با جایگزینی زیاد

هنگام استفاده از این الکترود،کاسه و یا حفره ای در نوک الکترود ایجاد می شود که این امکان را بوجود می آورد تا جوشکار بتواند گوشه الکترود را به سطح کار تکیه دهد بدون اینکه قوس قطع شود.ایجاد قوس پایدار و رسوب گذاری مناسب از جمله ویژگی های بارز این نوع الکترود می باشد.

در ادامه لیست الکترودهای با جایگزینی زیاد تولید شده در شرکت صنایع جوشکاری و تولید الکترود شیراز  را مشاهده خواهید کرد:

الکترود شیراز

22_071-91026119

 

تماس با ما

 

نمایندگی های فروش و خدمات ما را پیدا کنید

2022 WIEM