اطلاعات تماس ما

بازرگانی و فروش :


۰۹۱۲۷۹۷۳۱۴۴

۰۷۱۹۱۰۲۶۱۲۰

داخلی ۱۰۴ و ۱۰۸شماره تلفن کارخانه :


۰۷۱۹۱۰۲۶۱۱۹_۲۲

فکس داخلی ۱۱۴ ایمیل :


info@shirazelectrode.coفرم تماس