الکترودE7024


AWS/ASME SFA                                                    A5.5

DINI1913                                                            5122RR11

EN499                                                          

 

خواص و کاربرد ها:

الکترود با کارائی سریع و پودر روکشی آکنده از پودر رتیل و آهن با جایگزینی فلز در حدود 165% و مخصوصا برای جوشکاری گوشه درورقهای ضخیم و نیمه ضخیم مناسب است.


ارسال نظر
نام :
آدرس ایمیل :
دیدگاه :