محصولات

محصولات

پروژه ها

پروژه ها

رزومه شرکت

شرکت صنایع جوشکاری وتولید الکترود شیرازدرسال 1355 درپایتخت فرهنگـــی ایران (( شیراز )) تأسیس گردید . این شرکت متعلق به شرکت ساختمان ونصب صنایع پتروشیمی ( ECC) و شرکت طراحی ومهندسی صنایع پتروشیمی ( PIDEC) می باشد که همواره شرکت های فوق پشتیبان صنایع نفت وگازو پتروشیمی بوده اند . الکترود شیرازیکی ازمنحصربه فردترین کارخانه های الکترودسازی با لیسانس ESAB سوئد بوده وبا دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001(2008) ازشرکت QA اتریش و گواهی فنی محصول ازشرکت رده بندی آسیا جهت رسیدن به اهدافی همچون جذب رضایت مشتریان ، بهبود مستمرسیستم های سازمانی وحضوربهتردربازارهای داخلی وخارجی تلاش نموده است .

چشم اندازاصلی شرکت مرکزیت تولید الکترودهای تخصصی درخاورمیانه وقاره آسیا بوده که با تلاش متخصصین شرکت این مهم میسرخواهد شد.